Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kinh tế học đại cương (EC001.M22.TMCL) ngày 26/05/2022

CBGD : Lê Nhân Mỹ
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Kinh tế học đại cương (EC001)
Lớp : EC001.M22.TMCL
Phòng : E10.1
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 26/05/2022