Skip to content Skip to navigation

Đội ngũ giảng viên

STT

 

Tên

Nơi công tác

CV

GIẢNG VIÊN NGOÀI NƯỚC

1

GS.

David Douglas

University of Arkansas, USA

download 1

2

GS.

Paul Crona

University of Arkansas, USA

 

3

GS.

Doug Heisterkamp

Oklahoma State University, USA

 

4

GS.

Michel Toulouse

Oklahoma State University, USA

download 1

5

GS.

Nguyễn Ngọc Thành

Wroclaw University of Technology, Ba Lan

 

6

GS.

Janusz Sobecki

Wroclaw University of Technology, Ba Lan

 

7

GS.

Radoslan Katarzyniak

Wroclaw University of Technology, Ba Lan

 

8

GS.

Cyrus Shahabi

University of Southern California, USA

 

9

GS.

Phạm Hi Đức

ECE Graduate School, Pháp

10

GS.

Dương Nguyên Vũ

Eurocontrol, Pháp

download 1

11

GS.

Peter Reiher

University of California, Los Angles, USA

 

12

TS.

David Cline

Oklahoma State University

 

13

TS.

Zhivko Nedev

University of Victoria, Canada

 

14

TS.

Takuya Matsuzaki

Viện CNTT, Nhật Bản

 

GIẢNG VIÊN TRONG NƯỚC

1

PGS. TS.

Nguyễn Hoàng Tú Anh

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

2

PGS. TS.

Đỗ Phúc

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

3

PGS. TS.

Vũ Thanh Nguyên

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

4

PGS. TS.

Nguyễn Đình Thuân

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

5 PGS. TS Lê Trung Quân ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

6

PGS. TS.

Nguyễn Phi Khứ

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

7

PGS. TS.

Hồ Bảo Quốc

ĐH Quốc Gia TP. HCM  

8

PGS. TS.

Đinh Điền

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

9

PGS. TS

Quản Thành Thơ

ĐH Bách Khoa TP. HCM

10

PGS. TS.

Đinh Đức Anh Vũ

ĐH Quốc Gia TP.HCM

 

11

PGS. TS

Phan Bách Thắng

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

12

PGS. TS

Trần Minh Triết

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

13

TS.

Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

14 TS Ngô Đức Thành ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM
15 TS Nguyễn Anh Tuấn ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

16

TS.

Đàm Quang Hồng Hải

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 
17 TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

18 TS Lê Đình Duy ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM
19 TS Cao Thị Nhạn ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

20

TS.

Nguyễn Tuấn Nam

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

21

TS

Huỳnh Hữu Việt

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

22 TS Cao Thanh Tình ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM
23 TS Nguyễn Ngọc Ái Vân ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM
24

TS.

Nguyễn Thị Minh Tuyền

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

25

TS.

Nguyễn Thị Thu Vân

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

Tải về

26

TS.

Nguyễn Văn Minh Mẫn

ĐH Bách Khoa TP. HCM

download 1

27

TS.

Phạm Hoàng Anh

ĐH Bách Khoa TP. HCM

28

TS.

Phạm Hoàng Uyên

ĐH Kinh tế Luật- ĐHQG TP. HCM

29 TS Lê Văn Luyện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

30

TS.

Tô Hoài Việt

 

31

TS.

Dương Đặng Xuân Thành

Trung tâm xuất sắc John von Neumann

download 1

32

TS.

Đinh Bá Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

33

TS.

Nguyễn Vũ

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

44

TS

Huỳnh Quang Vũ ĐH Bách Khoa TP. HCM  

35

TS

Lê Lam Sơn ĐH Bách Khoa TP. HCM

36

TS.

Lê Thanh Vân

ĐH Bách Khoa TP. HCM

 

37

TS.

Nguyễn Ngọc Trường Huy

Trung tâm xuất sắc John von Neumann

 

38

TS.

Trần Thái Sơn

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

39

TS.

Nguyễn Minh Hằng

ĐH Bách Khoa TP. HCM