Skip to content Skip to navigation

Đội ngũ giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

 

STT

 

Tên

Nơi công tác

CV

GIẢNG VIÊN NGOÀI NƯỚC

1

GS.

David Douglas

University of Arkansas, USA

 download 1

2

GS.

Paul Crona

University of Arkansas, USA

 

3

GS.

Doug Heisterkamp

Oklahoma State University, USA

 

4

GS.

Michel Toulouse

Oklahoma State University, USA

download 1

5

GS.

Nguyễn Ngọc Thành

Wroclaw University of Technology, Ba Lan

 

6

GS.

Janusz Sobecki

Wroclaw University of Technology, Ba Lan 

 

7

GS.

Radoslan Katarzyniak

Wroclaw University of Technology, Ba Lan

 

8

GS.

Cyrus Shahabi

University of Southern California, USA

 

9

GS.

Phạm Hi Đức

ECE Graduate School, Pháp

 

10

GS.

Dương Nguyên Vũ

Eurocontrol, Pháp

download 1 

11

GS.

Peter Reiher

University of California, Los Angles, USA

 

12

TS.

David Cline

Oklahoma State University

 

13

TS.

Zhivko Nedev

University of Victoria, Canada

 

14

TS.

Takuya Matsuzaki

Viện CNTT, Nhật Bản

 

GIẢNG VIÊN TRONG NƯỚC

1

PGS. TS.

Đỗ Phúc

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

2

PGS. TS.

Vũ Thanh Nguyên

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

3

PGS. TS.

Nguyễn Phi Khứ

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

 4 

PGS. TS.

Đinh Đức Anh Vũ

Đại học Quốc Gia TP.HCM

 

5

PGS. TS.

Đinh Điền

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

6

PGS. TS.

Trần Thị Hồng

ĐH Quốc Gia TP. HCM

 

7

PGS. TS.

Đặng Trần Khánh

ĐH Bách Khoa TP. HCM

 

8

PGS. TS.

Nguyễn Đình Thuân

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

9

PGS. TS.

Hồ Bảo Quốc

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

10

PGS. TS.

Phan Bách Thắng

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

11

PGS. TS.

Trần Minh Triết

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

12

PGS. TS.

Lê Trung Quân

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

13

TS.

Phạm Hoàng Uyên

ĐH Kinh tế Luật- ĐHQG TP. HCM

 

14

TS.

Dương Đặng Xuân Thành

Trung tâm xuất sắc John von Neumann

download 1

15

TS.

Nguyễn Ngọc Trường Huy

Trung tâm xuất sắc John von Neumann

 

16

TS.

Đàm Quang Hồng Hải

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

17

TS.

Nguyễn Anh Tuấn

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

download 1

18

TS.

Nguyễn Hoàng Tú Anh

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

19

TS.

Nguyễn Tuấn Nam

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

20

TS.

Hồ Bảo Quốc

Đại học Quốc Gia TP. HCM

download 1

21

TS.

Phan Bách Thắng

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

22

TS.

Trần Minh Triết

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

download 1

23

TS.

Trần Thái Sơn

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

24

TS.

Đinh Bá Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

25

TS.

Nguyễn Văn Minh Mẫn

ĐH Bách Khoa TP. HCM

download 1

26

TS.

Lê Thanh Vân

ĐH Bách Khoa TP. HCM

 

27

TS.

Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

 

28

TS.

Nguyễn Vũ

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

29

TS.

Nguyễn Minh Hằng

ĐH Bách Khoa TP. HCM

 

30

TS.

Nguyễn Thị Thu Vân

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

download 1

31

TS.

Lê Lam Sơn

ĐH Bách Khoa TP. HCM

 

32

TS.

Phạm Hoàng Anh

ĐH Bách Khoa TP. HCM

 

33

TS.

Tô Hoài Việt

ĐH Sài Gòn TP. HCM

 

34

TS.

Huỳnh Quang Vũ

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

35

TS.

Nguyễn Thị Minh Tuyền

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

 

36

TS.

Quản Thành Thơ

ĐH Bách Khoa TP. HCM