Skip to content Skip to navigation

Đội ngũ giảng viên

STT

 

Tên

Nơi công tác

GIẢNG VIÊN NGOÀI NƯỚC

1

GS.

David Douglas

University of Arkansas, USA

2

GS.

Paul Crona

University of Arkansas, USA

3

GS.

Doug Heisterkamp

Oklahoma State University, USA

4

GS.

Michel Toulouse

Oklahoma State University, USA

5

GS.

Nguyễn Ngọc Thành

Wroclaw University of Technology, Ba Lan

6

GS.

Janusz Sobecki

Wroclaw University of Technology, Ba Lan

7

GS.

Radoslan Katarzyniak

Wroclaw University of Technology, Ba Lan

8

GS.

Cyrus Shahabi

University of Southern California, USA

9

GS.

Phạm Hi Đức

ECE Graduate School, Pháp

10

GS.

Dương Nguyên Vũ

Eurocontrol, Pháp

11

GS.

Peter Reiher

University of California, Los Angles, USA

12

TS.

David Cline

Oklahoma State University

13

TS.

Zhivko Nedev

University of Victoria, Canada

14

TS.

Takuya Matsuzaki

Viện CNTT, Nhật Bản

15

GS.

Ho Kwok Dai

Oklahoma State University, USA

16

GS.

John F. Hurdle

University of Utah, USA

GIẢNG VIÊN TRONG NƯỚC

1

PGS. TS.

Nguyễn Hoàng Tú Anh

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

2

PGS. TS.

Đỗ Phúc

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

3

PGS. TS.

Vũ Thanh Nguyên

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

4

PGS. TS.

Nguyễn Đình Thuân

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

5 PGS. TS Lê Trung Quân ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

6

PGS. TS.

Nguyễn Phi Khứ

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

7

PGS. TS.

Hồ Bảo Quốc

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

8

PGS. TS.

Đinh Điền

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

9

PGS. TS

Quản Thành Thơ

ĐH Bách Khoa TP. HCM

10

PGS. TS.

Đinh Đức Anh Vũ

ĐH Quốc Gia TP.HCM

11

PGS. TS

Phan Bách Thắng

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

12

PGS. TS

Trần Minh Triết

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

13

TS.

Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

14 TS Ngô Đức Thành ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM
15 TS Nguyễn Anh Tuấn ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

16

TS.

Đàm Quang Hồng Hải

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

17 TS Nguyễn Lưu Thùy Ngân ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM
18 TS Lê Đình Duy ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM
19 TS Cao Thị Nhạn ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

20

TS.

Nguyễn Tuấn Nam

ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

21 TS Cao Thanh Tình ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM
22 TS Nguyễn Ngọc Ái Vân ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM
23

TS.

Nguyễn Thị Minh Tuyền

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

24

TS.

Nguyễn Thị Thu Vân

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

25

TS.

Nguyễn Văn Minh Mẫn

ĐH Bách Khoa TP. HCM

26

TS.

Phạm Hoàng Anh

ĐH Bách Khoa TP. HCM

27

TS.

Phạm Hoàng Uyên

ĐH Kinh tế Luật- ĐHQG TP. HCM

28 TS Lê Văn Luyện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

29

TS.

Tô Hoài Việt

ĐH Sài Gòn

30

TS.

Dương Đặng Xuân Thành

Trung tâm xuất sắc John von Neumann

31

TS.

Đinh Bá Tiến

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

32

TS.

Nguyễn Vũ

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

33

TS

Huỳnh Quang Vũ ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

34

TS

Lê Lam Sơn ĐH Bách Khoa TP. HCM

35

TS.

Lê Thanh Vân

ĐH Bách Khoa TP. HCM

36

TS.

Nguyễn Ngọc Trường Huy

Trung tâm xuất sắc John von Neumann

37

TS.

Trần Thái Sơn

ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM

38

TS.

Nguyễn Minh Hằng

ĐH Bách Khoa TP. HCM