Skip to content Skip to navigation

Cử nhân tài năng ngành Khoa học Máy tính

1. Mục tiêu chương trình

- Phát hiện và đào tạo những sinh viên giỏi, có năng khiếu về khoa học máy tính và có triển vọng trở thành chuyên gia thông qua việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi đạt tiêu chuẩn cao (có trình độ tiến sĩ trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như triển khai ứng dụng) và áp dụng phương pháp dạy - học tiên tiến, nhằm đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

- Chương trình đào tạo Cử nhân Tài năng được thiết kế với yêu cầu về trình độ cao hơn và nội dung rộng hơn, sâu hơn; phát triển tư duy sáng tạo, khả năng tự học; tăng cường kỹ năng thực hành, kiến thức thực tế.

- Sinh viên được định hướng đào tạo chuyên sâu để tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án phát triển sản phẩm phần mềm ứng dụng trong thực tế.

2. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp hệ Cử nhân tài năng ngành KHMT có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

- Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học,....

- Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển các ứng dụng tin học, hoặc một lập trình viên phát triển các phần mềm hệ thống

- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài

- Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng.

3. Kết quả đào tạo

- Hầu hết sinh viên tốt nghiệp hệ Cử nhân tài năng đều tốt nghiệp với tỉ lệ khá – giỏi cao, đồng thời đều có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương cao.

- Bên cạnh đó, sinh viên đã đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia: ACM/ICPC, An toàn thông tin,… Trong các năm 2013 và 2014, Khoa đã có 02 sinh viên hệ Cử nhân tài năng đạt giải thưởng Công nghệ thông tin – truyền thông của Tp. HCM.

- Một số sinh viên của hệ cử nhân tài năng đã có kết quả nghiên cứu khoa học, được đăng ở một số hội nghị khoa học và tạp chí quốc tế.

4. Thông tin liên hệ

- Tòa nhà E, phòng E 5.2, trường Đại học Công nghệ Thông tin

- Điện thoại: (08) 37251993 – 132.

- Email: kietnt@uit.edu.vn

- Website: http://cs.uit.edu.vn