Skip to content Skip to navigation

Tổng quan ngành Thương mại Điện tử

a. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo kỹ sư Hệ thống thông tin chuyên ngành Thương Mại Điện Tử được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu nguồn lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại điện tử, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học hỗ trợ các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại, kinh doanh điện tử, chứng thực và an toàn trong giao dịch điện tử.

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của thương mại điện tử, các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống kinh doanh trực tuyến, kế toán, tiếp thị, thanh toán điện tử, nền kinh tế điện tử, công nghệ web và mạng xã hội, đặc điểm người sử dụng web…, kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập giải pháp, phát triển khả năng tư duy, rèn luyện đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp.

b. Vị trí và khả năng làm việc sau tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo  Kỹ sư Thương Mại Điện Tử có thể làm việc ở nhiều phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

- Chuyên viên quản trị, phát triển hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP, xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến tại cơ quan và doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).

- Giám đốc thông tin (CIO), giám đốc E- Marketing

- Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở các Viện, trung tâm, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng. Giảng dạy công nghệ thông tin tại trường đại học, cao đẳng và phổ thông.

- Có thể làm việc với vai trò là một chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển CNTT hoặc một lập trình viên trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước, các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử hoặc quản trị doanh nghiệp điện tử.

c. Hình thức và thời gian đào tạo:

- Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

- Thời gian đào tạo: 04 năm (gồm 8 học kỳ)

d. Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra (ký hiệu là LO) được xây dựng dựa trên khảo sát ý kiến các bên liên quan, chương trình khung các trường Đại học trên thế giới với các điều chỉnh phù hợp ngành Thương mại điện tử. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra như sau:

CĐR cấp

Nội dung

1

2

3

LO 1. Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

1

1

Kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên

1

2

Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội

1

3

Khối kiến thức về ngoại ngữ

1

4

Khối kiến thức về giáo dục thể chất – giáo dục quốc phòng

LO 2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành Thương mại điện tử

2

1

Kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin

2

1

1

Kiến thức cơ bản về máy tính

2

1

2

Kiến thức mạng máy tính và truyền thông

2

1

3

Kiến thức lập trình

2

1

4

Kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật

2

1

5

Kiến thức quản lý thông tin

2

2

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên sâu ngành TMĐT

2

2

1

Kiến thức kinh tế học

2

2

2

Kiến thức thương mại điện tử

2

2

3

Kiến thức hệ thống TMĐT

2

2

4

Kiến thức tiếp thị căn bản và trực tuyến

2

2

5

Kiến thức quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp

2

2

6

Kiến thức quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp

2

2

7

Kiến thức lập trình trên nền tảng web

2

2

8

Kiến thức lập trình trên thiết bị di động

2

2

9

Kiến thức quản lý dự án TMĐT

2

2

10

Kiến thức khai thác dữ liệu

2

2

11

Kiến thức hệ hỗ trợ ra quyết định

2

2

12

Kiến thức về luật trong TMĐT

2

2

13

Kiến thức an toàn và bảo mật TMĐT

2

2

14

Kiến thức hệ thống thanh toán trực tuyến

2

2

15

Kiến thức hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

2

2

16

Kiến thức chiến lược kinh doanh điện tử

2

2

17

Kiến thức phân tích dữ liệu kinh doanh

2

2

18

Kiến thức quản trị chuỗi cung ứng

2

2

19

Kiến thức quản trị kênh phân phối

2

2

20

Kiến thức dữ liệu lớn

2

2

21

Kiến thức cơ sở dữ liệu phân tán

2

2

22

Kiến thức mạng xã hội

2

2

23

Khối kiến thức mở rộng và nâng cao khác

LO 3. Lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề

3

1

Xác định và hình thành vấn đề

3

2

Mô hình hóa và phân tích

3

3

Suy luận và giải quyết

3

4

Đánh giá giải pháp và đề xuất

LO 4. Kỹ năng nghiên cứu khoa học và khám phá tri thức

4

1

Tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin

4

2

Hình thành giả thuyết

4

3

Thực nghiệm để khám phá tri thức

4

4

Kiểm chứng và bảo vệ giả thuyết

LO 5. Tư duy hệ thống

5

1

Suy nghĩ toàn cục

5

2

Sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống

5

3

Xác định độ ưu tiên và quan trọng

5

4

Đánh giá hệ thống

LO 6. Có nhận thức về sự cần thiết và có năng lực để học tập suốt đời. Có hiểu biết về các giá trị đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

6

1

Tự phát triển kiến thức nghề nghiêp

6

2

Đeo đuổi và tìm kiếm các tri thức và công nghệ mới

6

3

Cập nhật kiến thức

6

4

Nắm bắt các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức

6

5

Trách nhiệm và cách hành xử chuyên nghiệp

6

6

Trung thực, uy tín và trung thành

LO 7. Kỹ năng làm việc nhóm

7

1

Xác định vai trò thành viên hay lãnh đạo nhóm

7

2

Thành lập nhóm

7

3

Quản lý tiến trình hoạt động của nhóm

LO 8. Kỹ năng giao tiếp

8

1

Kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết

8

2

Kỹ năng trình bày

8

3

Kỹ năng đàm phán

8

4

Kỹ năng phát triển các mối quan hê xã hội

LO 9. Kỹ năng ngoại ngữ

9

1

Kỹ năng giao tiếp nghe, nói, đọc, viết tổng quát

9

2

Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ

9

2

1

Các thuật ngữ chuyên môn cơ bản

9

2

2

Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ

LO 10. Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội, có kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế,
xây dựng và triển khai ứng dụng

10

1

Hiểu bối cảnh và nhu cầu xã hội

10

2

Kỹ năng xây dựng ý tưởng, thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng

10

2

1

Kỹ năng xây dựng ý tưởng

10

2

2

Kỹ năng thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng

 

e. Điều kiện tốt nghiệp:

- Công nhận tốt nghiệp: Sinh viên đã tích lũy tối thiểu là 133TC, đã hoàn thành các môn học bắt buộc đối với ngành đăng ký tốt nghiệp.

- Ngoài ra, sinh viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

- Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng: Kỹ sư Hệ thống Thông tin, chương trình chính quy tập trung.

f. Thông tin liên hệ:

- Tầng 9, tòa nhà E, Trường ĐH Công nghệ Thông tin.

- Điện thoại:  083 725 2002 (Ext: 119)

- Website:  https://httt.uit.edu.vn/