Skip to content Skip to navigation

Thông báo CT liên kết

[HV] - Lịch thi kết thúc môn Pháp chứng kỹ thuật số - CNBU007.M11.ATBC - HK1, NH 2021-2022

VPĐB thông báo lịch thi kết thúc môn Pháp chứng kỹ thuật số CNBU007.M11.ATBC Thời gian: Thứ năm ngày 02/12/2021, Ca thi: 2 (bắt đầu từ 9h30) Sinh viên làm bài thi trên moodle và đăng nhập MS teams theo lớp đang học để cán bộ coi thi giám sát thi. Chúc các bạn thi tốt. Trân trọng./.

[TB]- V/v thực tập DN dành cho SV BCU Khóa 2020 - ngành MMT&ATTT

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt (VPĐB) thông báo về việc thực tập doanh nghiệp dành cho sinh viên chương trình liên kết BCU - Ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin - Khóa 2020 như sau: Doanh nghiệp tiếp nhận và vị trí thực tập Nhà trường khuyến khích sinh viên tự tìm doanh nghiệp thực tập. Doanh nghiệp sinh viên đi thực tập phải đảm bảo: Về mặt pháp lý: doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, có địa chỉ đăng ký hoạt động cụ thể. Về lĩnh vực hoạt động: doanh nghiệp phải hoạt động trong lĩnh...

[TB] - V/v Thực tập doanh nghiệp cho SV BCU Ngành KHMT - Khóa 2019,2020

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt (VPĐB) thông báo về việc thực tập doanh nghiệp dành cho sinh viên chương trình liên kết BCU - Ngành Khoa học máy tính - Khóa 2019, 2020 như sau: Doanh nghiệp tiếp nhận và vị trí thực tập Trường đã liên hệ với các doanh nghiệp đối tác về việc tiếp nhận sinh viên chương trình BCU thực tập, hiện nay có 03 doanh nghiệp: Công ty TNHH Bosch Việt Nam. Công ty TNHH sáng tạo TMA (TMA Innovation) Công ty TNHH Công nghệ giải pháp CITYNOW Sinh viên đọc chi tiết mô tả vị...

[HB] - Học bổng dành cho sinh viên chương trình BCU Khóa 2021

THÔNG BÁO Về học bổng dành cho sinh viên chương trình liên kết với Đại học Birmingham City - Vương quốc Anh (BCU) Khóa 2021 I. ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên trúng tuyển diện chính thức vào chương trình BCU tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin khóa tuyển 2021. II. NỘI DUNG: STT ĐIỀU KIỆN TRỊ GIÁ GHI CHÚ 2.1. Học bổng khuyến học 1 "Học bổng khuyến học ch ương trình quốc tế tài năng" có điều kiện như sau: + Học sinh đạt điểm thi THPTQG tối thiểu của 3 môn (tổ hợp môn A00, A01, D01, D07) từ 22 điểm trở...

[HB] - Học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ dành cho SV BCU Khóa 2020

THÔNG BÁO Về học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ dành cho sinh viên chương trình liên kết với Đại học Birmingham City - Vương quốc Anh (BCU) - Khóa 2020 1. ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên chính thức thuộc chương trình BCU khóa 2020 đang theo học tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin. 2. THÔNG TIN VỀ học bổng: Học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ được xét và công bố vào đầu mỗi học kỳ, bắt đầu từ học kỳ thứ 2 của khóa học. Tiêu chí xét được căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ liền trước học kỳ...

[HB] - Danh sách sinh viên BCU dự kiến nhận học bổng trong học kỳ thứ 2_khóa 2020 và học kỳ thứ 4_khóa 2019

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chương trình liên kết BCU nhận học bổng trong học kỳ thứ 2 đối với khóa 2020 và học kỳ thứ 4 đối với khóa 2019 (file đính kèm). Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về Văn phòng đến hết ngày 13/04/2021, sau thời gian này mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết. Trân trọng.

[HB]_DSSV BCU-khóa 2019 dự kiến nhận học bổng trong học kỳ thứ 3

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chương trình liên kết BCU khóa 2019 (dự kiến) nhận học bổng trong học kỳ thứ 3 (file đính kèm). Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi về Văn phòng thông qua địa chỉ email: vpdb@uit.edu.vn đến hết ngày 28/2/2021, sau thời gian này Văn phòng sẽ chốt danh sách sinh viên nhận học bổng. Trân trọng.

Trang