Skip to content Skip to navigation

CLB Tiếng Anh

Hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh

Văn phòng thông báo đến các bạn sinh viên hoạt động cuộc thi Tiếng Anh bao gồm ba phần tổ chức song song Phần 1: “VIẾT VỀ QUYỂN SÁCH BẠN ĐÃ ĐỌC” - YOUR FAVOURITE BOOK 1. Nội dung cuộc thi: - viết một bài luận văn khoảng 300 – 500 từ về quyển sách bạn đã đọc. Trong bài luận văn của mình, bạn có thể trình bày những cảm tưởng của bản thân về nội dung sách, phát biểu suy nghĩ của bản thân về nhân vật bạn yêu thích nhất, những bài học sâu sắc mà bạn rút ra từ quyển sách đã đọc. 2. Thời gian và cách...

Hoạt động CLB Tiếng Anh

Main activity: Because you're worth it . -This is a brand new and excited English game from UIT English Home organizers offer to UITER. - In this game, you and your team will be play through 5 different levels with many clues to solve the mistery of the level. -The game will test your English reading skills, team work skills and so on. -You will recive many valuable knowledge and prize from UIT English Home. -Location: room E4.1 *Notification: You should read more informaton before you join the...

Thông báo tham gia seminar về nâng cao hiệu quả học tập và giao tiếp tiếng anh 5/12/2015

Nằm trong chuỗi tổ chức các hoạt động rèn luyện nâng cao kỹ năng mềm của sinh viên, Văn phòng các chương trình đặc biệt tổ chức seminar về nâng cao hiệu quả học tập và giao tiếp tiếng anh dành cho sinh viên các chương trình đặc biệt, cụ thể như sau: 1. Thời gian: 8h00- 11h00 Thứ 7 ngày 5/12/2015 2. Địa điểm: Hội trường E, ĐH CNTT 3. Đối tượng tham gia: - Bắt buộc sinh viên từ năm 2 trở lên đối với sinh viên Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Tài năng. - Khuyến khích sinh viên Chương...