Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.M21.MMCL) ngày 13/06/2022

CBGD : Trịnh Lê Huy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.M21.MMCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 13/06/2022