Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Các thiết bị và mạch điện tử (CE124.M22.MTCL) ngày 13/06/2022

CBGD : Trịnh Lê Huy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Các thiết bị và mạch điện tử (CE124)
Lớp : CE124.M22.MTCL
Phòng : C218
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 13/06/2022