Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 1 (EN004.H22.CLC) ngày 13/06/2017

CBGD : Nguyễn Thị Tuyết Vinh
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 1 (EN004)
Lớp : EN004.H22.CLC
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 13/06/2017