Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (EN005.H22.CLC) ngày 19/06/2017

CBGD : Tạ Kim Hoàng
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 2 (EN005)
Lớp : EN005.H22.CLC
Phòng : A315
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 19/06/2017