Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Vật lý đại cương II (PHYS1214.I11.CTTT) ngày 15/09/2017

CBGD : Phan Bách Thắng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Vật lý đại cương II (PHYS1214)
Lớp : PHYS1214.I11.CTTT
Phòng : C106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 15/09/2017