Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lý thuyết mạch điện (CE101.I22.MTCL) ngày 14/04/2018

CBGD : Trịnh Lê Huy
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Lý thuyết mạch điện (CE101)
Lớp : CE101.I22.MTCL
Phòng : C107
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 7 , ngày 14/04/2018