Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113.I21.KHTN.1) ngày 08/05/2018

CBGD : Nguyễn Hoàng Ngân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Đồ họa máy tính và Xử lý ảnh (CS113)
Lớp : CS113.I21.KHTN.1
Phòng : C302
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 08/05/2018