Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xác suất thống kê (MA005.I31.CLC) ngày 27/07/2018

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.I31.CLC
Phòng : E34
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 27/07/2018