Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.J11.PMCL) ngày 12/01/2019

CBGD : Phạm Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.J11.PMCL
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 12/01/2019