Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH PHÒNG THI NÓI TIẾNG NHẬT 3

VPĐB thông báo về việc đổi phòng thi Nói môn Tiếng Nhật 3 như sau:

Lớp JAN03.K12.CNCL:

Thời gian: 7h30

Phòng thi: E3.3 

Lớp JAN03.K13.CNCL :

Thời gian: 13h30

Phòng thi: E4.1

Thân chúc các bạn thi tốt,

Trân trọng./.