Skip to content Skip to navigation

Thông báo chung

[TB] - Các quy định về mức thu học phí trình độ Đại học, NH 2022-2023

Thân chào các bạn, VP thân gửi các bạn thông tin về quy định các mức thu học phí trình độ Đại học, năm học 2022 - 2023. Chi tiết có tại website Phòng KHTC. Link: https://khtc.uit.edu.vn/ content/quyet-dinh-quy-dinh- muc-thu-hoc-phi-trinh-do- dtdhcq-nh-2022-2023 Thân ái./.

[TB] – V/v nhận hồ sơ ứng tuyển giải thưởng “SV tài năng chạm tới đỉnh cao” và học bổng “SV đẳng cấp quốc tế”

Thân chào các bạn sinh viên, VP thân gửi các bạn thông tin về thời gian nhận hồ sơ giải thưởng và học bổng như trên, cụ thể như sau: 1. Về tiêu chí và đối tượng nhận giải thưởng/ học bổng: - Thông tin về giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” dành cho SV CTTN hoặc sinh viên có thành tích, muốn ứng tuyển vào CTTN có tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/hb-giai-thuong-sv-tai-nang-cham-toi-dinh-cao-nam-2022 - Thông tin về học bổng “Sinh viên đẳng cấp quốc tế” dành cho SV CTTT có tại: https...

[TB] - KH xét TN đợt 3 năm 2022

Thân chào các bạn sinh viên, VP thân gửi các bạn kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 STT Ngày Công việc 1 15 /8/2022 – 28/8/2022 Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https:// daa.uit.edu.vn/sinhvien/ dangky-totnghiep 2 1/9/2022-7/9/2022 Sinh viên kiểm tra và hoàn thành các khoản nợ sách, lệ phí nếu có 3 8/9/2022-14/9/2022 Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp. 4 16/9/2022 Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 03 năm 2022 Các bạn lưu ý: đăng ký xét tốt nghiệp trực...

Lịch thi Cuối học kỳ hè năm học 2021-2022 - Chương trình Liên kết BCU

VPĐB thông báo Lịch thi Cuối học kỳ hè năm học 2021-2022, Các bạn sinh viên còn nợ những môn học có trong danh sách thi (file đính kèm) và chưa được tham gia thi lại vui lòng liên hệ VPĐB để được tham gia thi lại trong học kỳ này. Chúc các bạn thi tốt! Trân trọng./.

Thời khóa biểu (dự kiến) học kỳ 1 năm học 2022-2023

Văn phòng thông báo thời khóa biểu (TKB) dự kiến mở trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 (file đính kèm). Lưu ý: TKB vẫn có thể điều chỉnh đến khi kết thúc tuần đầu tiên của học kỳ. Mọi đề xuất xin mở lớp, môn học sinh viên gửi đơn về Văn phòng khoa phụ trách môn học để được hỗ trợ. Trân trọng.

[TB] - Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022-2023

Văn phòng thông báo kế hoạch đăng ký học phần (ĐKHP) trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau: Từ ngày 18/7/2022 đến 25/7/2022: công bố TKB dự kiến mở trong học kỳ 1. Đợt 1 (Đợt xác nhận ĐKHP) : Từ 9h00 ngày 05/8/2022 đến 16h00 ngày 08/8/2022, sinh viên năm 2 xem, xác nhận và có thể hủy ĐKHP đã được đăng ký sẵn trên hệ thống ( không được ĐKHP mới ). Nếu sinh viên không xác nhận thì kết quả ĐKHP sẽ bị hủy và sinh viên phải ĐKHP lại toàn bộ trong đợt chính thức. Đợt 2 (Đợt ĐKHP chính thức) : Từ...

[TB] - Thực hiện khảo sát về hoạt động giảng dạy HK2, 2021-2022

[TB] - THỰC HIỆN KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN ---------------------------------------- VP thân gửi các bạn thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKII/NH 2021-2022. o Đối tượng: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN) đang học tại Trường o Hình thức khảo sát online: SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống o Thời gian khảo...

V/v mở môn Nhập môn mạch số, nhập môn điện tử trong học kỳ hè năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo về việc mở môn Nhập môn mạch số và nhập môn điện tử trong học kỳ hè năm học 2021-2022 đối với chương trình chất lượng cao: Nhằm tạo điều kiện để sinh viên được trả nợ các môn học trong học kỳ hè, Văn phòng có mở môn: * Nhập môn mạch số - PH002.M31.CLC: lịch học - Lý thuyết: Thứ 2, Tiết 678, P.E44; Thứ 5, Tiết 123, P.E44 (04/07/2022-06/08/2022) - Thực hành: Thứ 2, Tiết 12345, P.B3.06; Thứ 5, Tiết 67890, P.B3.06 (11/07/2022-30/07/2022) * Nhập môn điện tử - PH001.M31.CLC, lịch...

[HV] - Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2021-2022 (file đính kèm). Lưu ý: - Lớp IT002.M31.CLC có sĩ số 27sv hiện đang tạm mở, vì sĩ số tối thiểu để mở lớp là 30sv, do đó lớp này vẫn có khả năng bị hủy. - Văn phòng vẫn tạo điều kiện để sinh viên đăng ký các lớp học trong học kỳ hè đến hết ngày 4/7/2022 . - Các trường hợp học mới sinh viên lưu ý mức học phí và điều kiện đăng ký (trừ các môn mở mới cho khóa 2020, 2021 chương trình tiên tiến). Trân trọng.

Trang