Skip to content Skip to navigation

Tổ chức seminar tiếng Anh cho tân sinh viên

Văn phóng các chương trình đặc biệt thông báo đến về việc tổ chức Tiếng Anh cho các bạn tân sinh viên Văn phòng, tổ chức vào ngày 23/09/2016. Thông tin chi tiết trong file đính kèm./.