Skip to content Skip to navigation

Thông báo Tài năng

[TB] - Thực hiện khảo sát Chương trình Tài năng năm 2021

Kính gửi Quý Thầy, Cô, các bạn cựu sinh viên, sinh viên Chương trình Tài năng, VP các CTĐB thân gửi Quý Thầy, Cô và các bạn thông tin thực hiện khảo sát Chương trình Tài năng năm 2021. Rất mong Quý Thầy, Cô và các bạn quan tâm, thực hiện đúng deadline. Thông tin: 1. Đối tượng khảo sát - Khảo sát thực trạng giảng dạy môn học tài năng: giảng viên, sinh viên. - Khảo sát kỹ năng sinh viên chương trình đào tạo tài năng: giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động (...

Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình tài năng khóa 2021

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình tài năng khóa 2021 (file đính kèm). Văn phòng sẽ cập nhật lại toàn bộ thời khóa biểu của các sinh viên trúng tuyển theo chương trình học ở các lớp tài năng và lớp học sẽ bắt đầu từ ngày 08/11/2021. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Văn phòng đặc biệt phòng E2.1 hoặc qua mail: vpdb@uit.edu.vn Trân trọng.

Danh sách sinh viên chính thức, dự bị chương trình tài năng trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 (danh sách dự kiến)

Văn phòng thông báo về việc xét chính thức, dự bị, loại sinh viên tài năng trong học kỳ 1 năm học 2021-2022: - Vì lịch thi cuối kỳ 2 năm học 2020-2021 bị dời đến cuối tháng 8/2021, kết quả học tập có khá trễ do đó Trường quyết định không xét loại sinh viên tài năng trong học kỳ này, mà chỉ xét chính thức - dự bị dựa vào danh sách sinh viên chính thức - dự bị của học kỳ 2 năm học 2020-2021. - Danh sách sinh viên chính thức, dự bị trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 (file đính kèm), sinh viên phản...

[TB] - Tuyển sinh Chương trình Tài năng năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NĂM 2021 GIỚI THIỆU Chương trình đào tạo Tài năng được thiết kế v ới nội dung nền tảng rộng và tính chuyên sâu cao. Chương trình đề cao tư duy sáng tạo, th úc đẩy niềm đam mê và phát triển khả năng nghiên cứu . Sinh viên ch ương trình Tài năng được định hướng, khuy ến khích tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng c ó tính sáng tạo cao . Sinh viên được giảng dạy bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm. Môi trường học tập được ưu...

[HB] - Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” năm 2021

Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” năm 2021 UIT HONORS CHALLENGE 2021 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU Mục đích: Giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” của Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm: Tạo động lực cho sinh viên chương trình đào tạo tài năng (CTĐT Tài năng) và những sinh viên giỏi của trường nỗ lực vươn tới các thành tích đỉnh cao. Tăng cường hình ảnh của chương trình đào tạo tài năng. Yêu cầu: Chương trình được triển khai rộng rãi trong sinh viên CTĐT...

[HV_CTTN] - Kết quả xét chính thức, dự bị, tuyển bổ sung và loại_chương trình tài năng_học kỳ 2 năm học 2020-2021

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chính thức, dự bị, trúng tuyển bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 (file đính kèm). Trân trọng.

V/v triển khai khảo sát việc giảng dạy môn học tài năng trong chương trình đào tạo tài năng trình độ đại học năm 2020

Kính gửi Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên, Thực hiện thông báo của ĐHQG-HCM, Văn phòng các Chương trình đặc biệt thân gửi Quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên các nội dung khảo sát việc thực hiện giảng dạy tài năng năm 2020. Cụ thể như sau: Đối tượng khảo sát: Sinh viên, giảng viên. - Địa chỉ trang thông tin điện tử khảo sát: http://ksknsvtn.vnuhcm. edu.vn/ (mục khảo sát môn học) . - Thời gian thực hiện khảo sát: Trước ngày 20/02/2021 . (Chi tiết có tại văn bản đính kèm) Rất mong Quý Thầy, Cô và...