Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO - Về Buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban Điều hành Chương trình Tiên tiến xin thông báo đến toàn thể sinh viên về buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào Thứ Hai ngày 08 tháng 04 năm 2013.

Thời gian: Từ 10g30 đến 11g00

Địa điểm: Phòng CTTT 106, tòa nhà A

Yêu cầu toàn bộ sinh viên phải có mặt đầy đủ trước 15 phút để ổn định, trang phục lịch sự.

Thân báo