Skip to content Skip to navigation

Về việc tham gia tuần sinh hoạt công dân lần 2 cho sinh viên nhập học muộn

Các em có trong danh sách nhớ đi học đầy đủ trong tuần sin hoạt công dân Lần 2 này nhé.
Nhờ Lớp trưởng các lớp thông báo tới sinh viên lớp mình có tên trong danh sách này đi học đúng giờ và đầy đủ.
Chi tiết xem File đính kèm:
 
STT MSSV HỌ TÊN Lớp
1 13521088 Lương Hoàng Nhật Đăng CTTT2013
2 13521089 Lê Huỳnh Hữu Nhân CTTT2013
3 13521090 Lê Vũ Phát CTTT2013
4 13521092 Đặng Thái Sơn CTTT2013
5 13521093 Hoàng Phạm Thanh Tài CTTT2013
6 13521094 Huỳnh Viết Trường CTTT2013
7 13521105 Huỳnh Anh Tuấn CTTT2013
8 13521099 Phùng Đào Vĩnh Chung MTCL2013
9 13521102 Lê Nhật Huy MTCL2013
10 13521097 Đào Duy Tùng PMCL2013