Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên BCU - khóa 2020 và 2021 dự kiến nhận học bổng trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chương trình liên kết BCU khóa 2020 và 2021 (dự kiến) nhận học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 (file đính kèm).

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi trực tiếp về Văn phòng (phòng E2.1) hoặc thông qua email: vpdb@uit.edu.vn đến hết ngày 7/4/2022, sau thời gian này Văn phòng không giải quyết các khiếu nại.

Trân trọng.