Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên chính thức, dự bị chương trình tài năng trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 (danh sách dự kiến)

Văn phòng thông báo về việc xét chính thức, dự bị, loại sinh viên tài năng trong học kỳ 1 năm học 2021-2022:

- Vì lịch thi cuối kỳ 2 năm học 2020-2021 bị dời đến cuối tháng 8/2021, kết quả học tập có khá trễ do đó Trường quyết định không xét loại sinh viên tài năng trong học kỳ này, mà chỉ xét chính thức - dự bị dựa vào danh sách sinh viên chính thức - dự bị của học kỳ 2 năm học 2020-2021.

- Danh sách sinh viên chính thức, dự bị trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 (file đính kèm), sinh viên phản hồi thông tin về VPĐB qua mail: vpdb@uit.edu.vn (nếu có thắc mắc) đến hết ngày 7/11/2021, sau thời gian này Văn phòng sẽ chốt danh sách sinh viên.

Trân trọng.