Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên chính thức, dự bị, trúng tuyển bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

    Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chính thức, dự bị, trúng tuyển bổ sung và bị loại khỏi chương trình tài năng trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 (file đính kèm).

    Vì điểm học kỳ có khá trễ nên việc xét tài năng trong học kỳ 2 này đến hiện tại mới hoàn thành, để tránh ảnh hưởng đến việc học của sinh viên, các trường hợp sinh viên trúng tuyển bổ sung và bị loại Văn phòng sẽ giữ nguyên thời khóa biểu của những sinh viên này. Học kỳ tiếp theo các bạn sẽ đăng ký học theo các mã lớp mở cho chương trình tài năng.

    Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp về Văn phòng (phòng E2.1) hoặc thông qua mail vpdb@uit.edu.vn đến hết ngày 8/4/2022, sau thời gian này Văn phòng không hỗ trợ giải quyết.

    Trân trọng.