Skip to content Skip to navigation

[HB] - Danh sách sinh viên BCU dự kiến nhận học bổng trong học kỳ thứ 2_khóa 2020 và học kỳ thứ 4_khóa 2019

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chương trình liên kết BCU nhận học bổng trong học kỳ thứ 2 đối với khóa 2020 và học kỳ thứ 4 đối với khóa 2019 (file đính kèm).

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về Văn phòng đến hết ngày 13/04/2021, sau thời gian này mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Trân trọng.