Skip to content Skip to navigation

[HB]_DSSV BCU-khóa 2019 dự kiến nhận học bổng trong học kỳ thứ 3

Văn phòng thông báo danh sách sinh viên chương trình liên kết BCU khóa 2019 (dự kiến) nhận học bổng trong học kỳ thứ 3  (file đính kèm).

Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi về Văn phòng thông qua địa chỉ email: vpdb@uit.edu.vn đến hết ngày 28/2/2021, sau thời gian này Văn phòng sẽ chốt danh sách sinh viên nhận học bổng.

Trân trọng.