Skip to content Skip to navigation

[HV_CTTT] - TB v/v mở lớp học lại môn tiếng Anh II_chương trình tiên tiến

Văn phòng dự định sẽ mở lại môn tiếng Anh II trong học kỳ 2  năm học 2020-2021 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trả nợ môn học.

Nếu sinh viên có nguyện vọng học thì phản hồi về địa chỉ email: vpdb@uit.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp VPĐB (E2.1) để đăng ký học phần.

Lịch học dự kiến: sáng thứ 3, chiều thứ 5 và sáng thứ 6 (lớp sẽ học 2-3 buổi/tuần, tùy lịch học sinh viên). Sinh viên có thể lựa chọn các buổi phù hợp của các thứ 3, 5, 6 và 7.

Hạn cuối đăng ký: hết ngày 8/5/2021

Lưu ý: Lớp chỉ được mở khi có ít nhất 10 sv

Trân trọng.