Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kinh tế học đại cương (EC001.M21.TMCL) ngày 24/05/2022

CBGD : Lê Nhân Mỹ
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Kinh tế học đại cương (EC001)
Lớp : EC001.M21.TMCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 24/05/2022