Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Thiết kế và phát triển website (CNBU004.M31.ATBC) ngày 25/07/2022

CBGD : Đặng Lê Bảo Chương
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Thiết kế và phát triển website (CNBU004)
Lớp : CNBU004.M31.ATBC
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 25/07/2022