Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526.N11.KHCL.1) ngày 06/10/2022

CBGD : Phạm Nguyễn Trường An
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di động (CS526)
Lớp : CS526.N11.KHCL.1
Phòng : C216
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 06/10/2022