Skip to content Skip to navigation

Computer Networks

Computer Networks
Ký hiệu: 
C1.0137
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Prentice Hall
Tác giả: 
Andrew S. Tanenbaum , David J. Wetherall
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
960
Năm xuất bản: 
2010
Lần xuất bản: 
5
Đĩa: