Skip to content Skip to navigation

Discrete Mathematics for Computer Scientists

Discrete Mathematics for Computer Scientists
Ký hiệu: 
C1.0086
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Stein, Drysdale, Bogart
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
495
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
Đĩa: