Skip to content Skip to navigation

Driving Digital: The Leader's Guide to Business Transformation Through Technology (special)

Driving Digital: The Leader's Guide to Business Transformation Through Technology (special)
Ký hiệu: 
C1.0205
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
AMACOM
Tác giả: 
Isaac Sacolick
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9780814438602
Kích cỡ: 
Số trang: 
283
Năm xuất bản: 
2017
Lần xuất bản: 
Đĩa: 
Tình trạng: 
Còn sách