Skip to content Skip to navigation

Essentials of Statistics

Essentials of Statistics
Ký hiệu: 
C1.0087
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Mario F. Triola
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
696
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
4
Đĩa: 
1