Skip to content Skip to navigation

From Chaos To Concept: A Team Oriented Approach To Designing World Class Products And Experiences

From Chaos To Concept: A Team Oriented Approach To Designing World Class Products And Experiences
Ký hiệu: 
C1.0272
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Braun
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781119628965
Kích cỡ: 
Số trang: 
187
Năm xuất bản: 
2020
Lần xuất bản: 
Đĩa: