Skip to content Skip to navigation

Information and Computer Ethics

Information and Computer Ethics
Ký hiệu: 
C1.0092
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Cambridge 2010
Tác giả: 
Luciano Floridi
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
327
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
Đĩa: