Skip to content Skip to navigation

Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL

Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL
Ký hiệu: 
C1.0051
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Pearson Addison Wesley
Tác giả: 
Edward Angel
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
828
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
5
Đĩa: