Skip to content Skip to navigation

Linear Algebra

Linear Algebra
Ký hiệu: 
Ebook.78
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer International Publishing
Tác giả: 
Jörg Liesen, Volker Mehrmann
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-3-319-24346-7
Kích cỡ: 
3.70MB
Số trang: 
321
Năm xuất bản: 
2015
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
0