Skip to content Skip to navigation

Modern Systems Analysis and Design

Modern Systems Analysis and Design
Ký hiệu: 
C1.0093
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valacich
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
547
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
6
Đĩa: