Skip to content Skip to navigation

耳から覚える日本語能力試験聴解トレーニングN3

耳から覚える日本語能力試験聴解トレーニングN3
Ký hiệu: 
C1.0329
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
アルク
Tác giả: 
Japanese Language Proficiency Test Listening Comprehension from Ear Listening Comprehension N3
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9784757420533
Kích cỡ: 
Số trang: 
143
Năm xuất bản: 
2011
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
2