Skip to content Skip to navigation

Object-Oriented & Classical Software Engineering

Object-Oriented & Classical Software Engineering
Ký hiệu: 
C1.0063
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Macmillan, 2007
Tác giả: 
Stephen R.Schach
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
618
Năm xuất bản: 
2009
Lần xuất bản: 
7
Đĩa: