Skip to content Skip to navigation

Project Management

Project Management
Ký hiệu: 
C1.0224
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
The Open University
Tác giả: 
Mike Field, Laurie Keller
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781861522740
Kích cỡ: 
Số trang: 
441
Năm xuất bản: 
1998
Lần xuất bản: 
0
Đĩa: 
0
Tình trạng: 
Còn sách