Skip to content Skip to navigation

Stability and Control of Linear Systems

Stability and Control of Linear Systems
Ký hiệu: 
Ebook.107
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer International Publishing
Tác giả: 
Andrea Bacciotti
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-3-030-02405-5
Kích cỡ: 
2.76MB
Số trang: 
200
Năm xuất bản: 
2019
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
0