Skip to content Skip to navigation

Statistics and Analysis of Scientific Data

Statistics and Analysis of Scientific Data
Ký hiệu: 
Ebook.111
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer New York
Tác giả: 
Massimiliano Bonamente
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-1-4939-6572-4
Kích cỡ: 
5.60MB
Số trang: 
323
Năm xuất bản: 
2017
Lần xuất bản: 
2
Đĩa: 
0