Skip to content Skip to navigation

The C Programming Language

The C Programming Language
Ký hiệu: 
C1.0135
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Prentice Hall
Tác giả: 
Kernighan, Ritchie
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
Kích cỡ: 
Số trang: 
Năm xuất bản: 
2003
Lần xuất bản: 
Đĩa: