Skip to content Skip to navigation

The Data Science Design Manual

The Data Science Design Manual
Ký hiệu: 
Ebook.118
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Springer International Publishing
Tác giả: 
Steven S. Skiena
Thể loại: 
Ebook
ISBN: 
978-3-319-55444-0
Kích cỡ: 
17.4MB
Số trang: 
456
Năm xuất bản: 
2017
Lần xuất bản: 
1
Đĩa: 
0