Skip to content Skip to navigation

The Internet of Things: From Data to Insight

The Internet of Things: From Data to Insight
Ký hiệu: 
C1.0264
Ngày phát hành: 
Nhà xuất bản: 
Wiley
Tác giả: 
Davies, Fortuna
Thể loại: 
Tài liệu tham khảo
ISBN: 
9781119545262
Kích cỡ: 
Số trang: 
215
Năm xuất bản: 
2020
Lần xuất bản: 
Đĩa: