Skip to content Skip to navigation

[TB] - Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) trong tình hình mới

VP thân gửi các bạn thông tin về kỳ thi VNU-EPT trong tình hình mới.

Cụ thể:

- Lịch thi từ tháng 10 đến tháng 12/2021

- Đăng ký tại website trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM

- Sinh viên có nhu cầu xem tại file đính kèm và làm theo hướng dẫn.

- Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ người phụ trách - ông Mai Ngọc Nghĩa (thông tin liên hệ trong file đính kèm)

Trân trọng./.