Skip to content Skip to navigation

[TB] - V/v Thực tập doanh nghiệp cho SV BCU Ngành KHMT - Khóa 2019,2020

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt (VPĐB) thông báo về việc thực tập doanh nghiệp dành cho sinh viên chương trình liên kết BCU - Ngành Khoa học máy tính - Khóa 2019, 2020 như sau:

 1. Doanh nghiệp tiếp nhận và vị trí thực tập
 • Trường đã liên hệ với các doanh nghiệp đối tác về việc tiếp nhận sinh viên chương trình BCU thực tập, hiện nay có 03 doanh nghiệp:
  • Công ty TNHH Bosch Việt Nam.
  • Công ty TNHH sáng tạo TMA (TMA Innovation)
  • Công ty TNHH Công nghệ giải pháp CITYNOW

Sinh viên đọc chi tiết mô tả vị trí thực tập trong các file đính kèm.

 • Trường hợp sinh viên đã chủ động tìm và ứng tuyển thực tập vào các doanh nghiệp ngoài danh sách gợi ý trên thì phải đảm bảo:
  • Về mặt pháp lý: doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh, có địa chỉ đăng ký hoạt động cụ thể.
  • Về lĩnh vực hoạt động: doanh nghiệp phải hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin hoặc có mảng hoạt động về Công nghệ Thông tin.
 1. Quy trình thực tập
  1. Đăng ký: sinh viên chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thực tập theo thông báo của VPĐB.
  2. Thực tập: sinh viên thực tập theo hình thức và lịch cụ thể do Công ty quy định, các vấn đề cần hỗ trợ trong quá trình thực tập thì sinh viên liên hệ với Giáo viên hướng dẫn thực tập do Khoa phụ trách chương trình phân công. Thời gian thực tập tối thiểu: 3 tháng.
  3. Báo cáo: kết thúc quá trình thực tập, sinh viên viết báo cáo thực tập (theo mẫu), nộp báo cáo cùng với bảng nhận xét thực tập của doanh nghiệp cho VPĐB. Sinh viên báo cáo kết quả thực tập trước Hội đồng theo kế hoạch của Khoa.

 

 1. Chuẩn bị hồ sơ và đăng ký thực tập
  1. Chuẩn bị hồ sơ
 • Sinh viên chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của doanh nghiệp gồm: CV, bản scan chứng chỉ tiếng Anh,… (VPĐB sẽ chuẩn bị bảng điểm cho SV).
 • Trường hợp sinh viên tự xin thực tập vào các doanh nghiệp khác thì phải cung cấp thêm: hồ sơ/ấn phẩm giới thiệu doanh nghiệp để Khoa xét duyệt. Sinh viên liên hệ VPĐB nhận Giấy giới thiệu của Nhà trường để thuận tiện liên hệ với đơn vị muốn đến thực tập.
  1. Đăng ký
 • Sinh viên đăng ký thực tập hoặc báo kết quả xin thực tập ở các doanh nghiệp, đồng thời nộp hồ sơ online tại link: https://forms.gle/mQ3yhyh1KqrgHxJ57
 • Sinh viên đăng ký tối đa 02 nguyện vọng (02 doanh nghiệp), VPĐB sẽ gửi danh sách cho doanh nghiệp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng, trường hợp sinh viên không được nhận theo nguyện vọng 01 thì VPĐB sẽ tự động gửi tiếp danh sách cho doanh nghiệp theo nguyện vọng 02.
 • Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 20/11/2021.

 Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ cô Mỹ Hạnh qua email: hanhptm@uit.edu.vn.