Skip to content Skip to navigation

THỜI ĐIỂM VÀ MỨC THU HỌC PHÍ GIA HẠN

Thân chào các bạn,

VP thân gửi các bạn các thông tin về thời điểm và mức thu học phí gia hạn dành cho Khóa tuyển 2012 đến 2019:

1. Thông báo số 43/TB-ĐHCNTT ngày 23/6/2020 về thời điểm và mức thu học phí gia hạn

2. Thông báo số 93/TB-ĐHCNTT ngày 15/9/2020 về các đợt xét Tốt nghiệp.

Chi tiết có tại file đính kèm.

Trân trọng./.